Brambory 2024

Aktuální informace

Brambory 2024

Brambory na rok 2024 může objednávat:

  • zaměstnanec
  • ten, kdo má ve firmě pozemky v pachtu
  • občané z obcí Ludslavice, Kurovice, Zahnašovice
  • objednávka max. 2 áry
  • cena bude upřesněna později
  • tel. 724 390 831 nebo 737 526 262